Proiectele noastre

Magyar
English
România
aug. 09.

Termeni și condiții ale tragerii la sorți

Márka Üdítőgyártó Kft. - Termeni și condiții ale tragerii la sorți

1. Dispoziții generale

 

Organizatorul, operatorul și operatorul de date al extragerilor de premii (denumit în continuare „Tragerea la sorți”) este Márka Üdítőgyártó Kft. (sediul social: H-6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1, denumit în continuare „Organizatorul”).

 

2. Mecanismul de Tragere a premiilor și condițiile de participare

 

Mecanismul Tragerii la sorți

 

Organizatorul organizează o Tragere la sorți pe pagina de Facebook markaudito, pe baza regulilor stabilite mai jos. Jocul se numește „SĂ NE JUCĂM”.

 

În timpul Tragerii la sorți postate pe pagina de Facebook a Organizatorului, utilizatorii au posibilitatea de a se înscrie la Concurs comentând pe pagina de Facebook a Organizatorului sub invitația de joc. Prin adăugarea unei comentarii utilizatorii acceptă termenii și condițiile prezentate în Regulile tragerii la sorți, prin aceasta se înregistrează pentru tragerea la sorți și participă la joc.

 

Tragerea la sorți se va desfășura în perioada specificată în descriere. Comentariile primite după această dată nu vor mai fi luate în considerare.

 

Operatorul va extrage apoi 1 câștigător dintre cei care au trimis răspunsul corect într-un comentariu la invitația de joc publicată în perioada de timp specificată în invitația de joc. Tragerea la sorți este automată și nu este deschisă publicului.

 

Condiții de participare:

 

Tragerea la sorți este deschis doar persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care au un profil Facebook înregistrat cu date reale. Participarea la joc este condiționată de îndeplinirea sarcinii stabilite în mecanismul de promovare prevăzut în secțiunea 2 și de acceptarea și respectarea prezentului regulament.

 

3. Excluderi

 

La Tragerea la sorți nu pot participa conducerea, angajații, agenții și rudele apropiate ale Márka Üdítőgyártó Kft. așa cum sunt definite în secțiunea 685 (b) din Codul civil.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a rezilia unilateral termenii și condițiile prezentului regulament sau ale tragerii la sorți în sine, chiar și în timpul perioadei de desfășurare a Tragerii la sorți. Orice modificare a regulamentului și orice notificare de încetare a Tragerii la sorți vor fi publicate de către Organizator pe pagina de Facebook markaudito. Este responsabilitatea jucătorilor să fie informați în mod corespunzător cu privire la acestea.

 

Pentru orice întrebări sau reclamații cu privire la Tragerea la sorți, se oferă informații prin pagina de Facebook markaudito.

 

Participarea la Tragerea la sorți este voluntară și gratuită, cu posibilitatea de a se retrage pe toată durata promoției. Participarea constituie acceptarea automată a acestor Reguli oficiale și a Politicii de confidențialitate.

 

4. Selectarea câștigătorului

 

Operatorul va extrage 1 câștigător dintre cei care au trimis răspunsul corect la apelul de participare postat pe pagina de Facebook markaudito în perioada menționată mai sus. În termen de 3 zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor, câștigătorul trebuie să ne contacteze prin e-mail cu numele și adresa sa. În cazul în care în această perioadă nu apare câștigătorul, Organizatorul va extrage un nou câștigător.

 

6. Condiții de primire a premiilor

 

Premiile câștigate nu sunt transferabile și nu pot fi convertite în bani.

 

Câștigătorii vor fi contactați de către Organizator prin intermediul Facebook, deoarece sunt necesare detaliile exacte ale adresei poștale a câștigătorilor pentru a livra premiul în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

 

Nici Organizatorul și nici Promotorul nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau consecințe cauzate de datele incorecte sau eronate furnizate de către candidat.

 

7. Plăți legate de premii

 

Jucătorii care participă la această promoție nu au obligația de a plăti impozit pe venitul personal și/sau taxe în legătură cu premiile, acestea fiind suportate de către Organizator. Costurile poștale de livrare a premiilor către câștigători vor fi suportate de către Organizator. Orice alte costuri și cheltuieli ivite în legătură cu utilizarea premiilor vor fi suportate de către jucătorii câștigători.

 

8. Informații privind gestionarea datelor

 

Operatorul de date al datelor furnizate în timpul jocului este organizatorul, Márka Üdítőgyártó Kft. Datele de contact ale operatorului de date: Márka Üdítőgyártó Kft. (sediul social: H-6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1. Email: ; )

 

Scopul prelucrării datelor este de a permite Operatorului de date să asigure participarea Jucătorului la tragerea la sorți, să prelucreze datele personale ale Jucătorilor în legătură cu desfășurarea Tragerii la sorți și livrarea Premiilor.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul expres, voluntar și informat al Jucătorului. Prin participarea la Joc, Jucătorul consimte la prelucrarea datelor în conformitate cu punctul 2. Cei care participă la Joc își dau în mod expres consimțământul pentru ca Organizatorul, în calitate de operator de date, să le prelucreze datele personale exclusiv în legătură cu Jocul, în cadrul Concursurilor și în scopul contactării și administrării, iar în cazul câștigării, Organizatorul va publica numele lor pe pagina de facebook markaudito, fără alte condiții și fără nicio altă contraprestație, exclusiv în legătură cu Jocul.

 

În timpul prelucrării datelor, Organizatorul prelucrează următoarele date despre Jucător: numele complet, adresa de e-mail, ID-ul de Facebook, adresa în caz de câștig, numărul de telefon.

 

Durata prelucrării datelor este durata jocului în cauză. În cazul jucătorilor câștigători, datele jucătorilor câștigători vor fi păstrate timp de 5 ani după ce premiile au fost acordate.

 

Organizatorul va apela la asistența unui operator de date în timpul desfășurării jocului. Persoana împuternicită de către operator efectuează anumite operațiuni tehnice asupra datelor cu caracter personal prelucrate. În timpul Jocurilor, Operatorul, în calitate de procesator de date, are acces la datele personale ale Jucătorului. Datele cu caracter personal ale jucătorului câștigător pot fi, de asemenea, transmise oricărui furnizor de servicii poștale sau de curierat utilizat în cursul jocului în scopul livrării premiilor.

 

Organizatorul, în calitate de operator de date, va prelucra datele cu caracter personal ale Jucătorului în conformitate cu legislația maghiară și a Uniunii Europene în vigoare, adică în conformitate cu prevederile Legii CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare și cu Regulamentul general privind protecția datelor (așa-numitul GDPR).

 

Jucătorul, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor:

 

Dreptul de acces

 

În contextul dreptului de acces, Jucătorul poate solicita în orice moment informații de la Operator cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, accesul la aceste date și dacă și ce date cu caracter personal prelucrează Operatorul cu privire la Jucător

 

Dreptul la rectificare sau ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării

 

Jucătorul are dreptul de a solicita operatorului de date să corecteze sau să rectifice orice date incorecte, inexacte sau incomplete sau să solicite ștergerea datelor sale personale. În cazul în care Jucătorul solicită restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul poate restricționa prelucrarea în conformitate cu cererea. În cazul în care Jucătorul contestă exactitatea datelor sale cu caracter personal, perioada de restricție va fi pentru perioada de timp care permite operatorului să verifice exactitatea acestor date. Jucătorul poate solicita restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar se opune ștergerii acestora. Jucătorul poate face o astfel de cerere și în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele sale cu caracter personal în scopul prelucrării, dar jucătorul are nevoie de restricționarea prelucrării pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale

 

Dreptul la portabilitate a datelor;

 

(În contextul dreptului la portabilitate a datelor, Jucătorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate Operatorului de date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite astfel de date unui alt Operator de date, chiar și direct, fără a fi împiedicat să facă acest lucru de către Operatorul de date)

 

Dreptul de a retrage consimțământul

 

Jucătorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrare, în totalitate sau parțial, cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia)

 

În cazul în care Jucătorul dorește să își exercite drepturile prevăzute mai sus sau are întrebări sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor, acesta poate contacta Operatorul de date prin poștă sau prin e-mail, folosind următoarele detalii de contact: Sediu: H-6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1.; Email: ;

 

În cazul în care jucătorul ia cunoștință de o încălcare a drepturilor sale în ceea ce privește prelucrarea datelor sale personale, acesta are următoarele opțiuni:

 

- să contacteze în mod direct operatorul de date prin poștă sau prin e-mail;

 

- poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cauză, și anume la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației [NAIH]. Datele de contact ale NAIH: Sediu: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email:

 

- poate lua măsuri legale împotriva prelucrării ilegale a datelor personale și a încălcării securității datelor. Jucătorul poate avea dreptul la despăgubiri și daune-interese. Informații privind competența și datele de contact ale instanței pot fi găsite pe următorul site web:

 

Participarea la acest Joc și furnizarea de date legate de participare este voluntară, însă, dacă Jucătorul nu își dă acordul pentru prelucrarea datelor sale personale, participarea sa la Joc nu este posibilă. În cazul în care jucătorul solicită ștergerea sau restricționarea datelor sale pe durata jocului sau înainte de acordarea premiului, sau își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, acesta va fi exclus din joc.

 

9. Excluderea răspunderii

 

Niciuna dintre companiile implicate în organizarea Tragerii la sorți nu este răspunzătoare și exclude toate pretențiile de despăgubire și compensare pentru costuri, daune și pierderi în legătură cu Promoția.

 

În cazul în care un jucător introduce orice conținut fără autorizație, Organizatorul îl va exclude din Promoție. Organizatorul sau Agentul Organizatorului nu este responsabil pentru niciun conținut neautorizat sau pentru datele furnizate incorect. Companiile care participă la organizarea Promoției, precum și funcționarii și angajații acestora își exclud răspunderea pentru orice defecte ale premiilor, cu excepția cazului în care excluderea răspunderii este interzisă în mod expres de legislația maghiară.

 

În cazul în care Jucătorul câștigător nu își ridică premiul, acesta nu îl mai poate revendica de la Organizator sau de la Promotor.

 

Datele participanților nu sunt procesate de Facebook, iar concursul nu este sponsorizat, aprobat sau administrat de Facebook sau asociat cu acesta în vreun fel.

 

Promotorii nu sunt responsabili în niciun fel pentru comportamentul jucătorilor sau al altor utilizatori Facebook în legătură cu Tragerea la sorți. Organizatorii își rezervă dreptul de a modera orice comentariu ilegal sau inacceptabil din punct de vedere etic al utilizatorilor, fără a oferi motive.

 

Nici Organizatorul și nici Promotorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună sau consecință cauzată de datele incorecte sau eronate furnizate de către candidat.

 

Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru problemele care rezultă din erori tehnice.

 

Prin încărcarea de conținut, jucătorii recunosc și sunt de acord cu toți termenii și condițiile stabilite în aceste reguli.

 

Márka Üdítőgyártó Kft.

 

Organizator

 

Felsőlajos, 5 noiembrie 2020.